VI. mezinárodní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2014

Fakulta chemická, ústav chemie materiálů VUT v Brně, Central European Institute of Technology (CEITEC) a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP pořádají VI. mezinárodní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2014.

Termín: 29. – 30. dubna 2014

Místo: Hotel Myslivna, Brno

Hlavní témata konference:

  • Kmenové buňky
  • Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
  • Seeding buněk, jejich růst a transformace
  • Klinická aplikace tkání a buněk
  • Preklinická testování
  • Legislativa a systém kvality

Konference bude ohodnocena kredity ČLK, Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků ČR dle platných předpisů. Certifikáty budou vydávat registrující osoby po ukončení konference.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!