VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny pořádají VII. česko-slovenskou konferenci paliativní medicíny.

Termín: 8. – 9. 10. 2015
Místo: Sídlo veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Hlavní témata:

 • Bolest a ostatní symptomy pokročilého nevyléčitelného onemocnění
 • Nezdolnost u pacientů v paliativní péči
 • Paliativní péče v ordinaci praktického lékaře a ambulancích specialistů
 • Ambulantní a mobilní specializovaná paliativní péče
 • Paliativní péče v LDN a zařízeních sociální péče
 • Etické aspekty paliativní péče
 • Právní aspekty paliativní péče
 • Vzdělávání v paliativní péči
 • Výzkum v paliativní péči
 • „Lege artis“ paliativní péče: role standardů a doporučených postupů
 • Leadership v paliativní péči
 • Sociální práce a poradenství v paliativní péči
 • Paliativní ošetřovatelství

Konference je akreditována u ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a také u ČAS.

Více informací na www.paliativnimedicina.cz

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!