VIII. kongres České společnosti intenzivní medicíny

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Výukovým pracovištěm intenzivní medicíny IPVZ, Českou asociací sester, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a Fakultní nemocnicí Ostrava pořádá VIII. kongres České společnosti intenzivní medicíny.

Termín: 11. - 13. 6. 2014, od 11:00
Místo: Hotel Clarion Congress Hotel Ostrava

Garant: Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., FN Ostrava a LF MU Brno

Hlavní témata kongresu:

  • Novinky v poresuscitační péči
  • Sepse a multiorgánová dysfunkce
  • Oběhové selhání
  • Hemodynamické monitorování
  • Přístrojové podpory orgánových funkcí
  • Metabolismus a výživa kriticky nemocných
  • Akutní stavy v neurologii,v chirurgii,v pneumologii,v kardiologii, v pediatrii
  • Intenzivní péče za mimořádných podmínek
  • Život ohrožující a nosokomiální infekce
  • Etická a právní problematika v intenzivní péči.

Další informace na /www.csimkongres.cz


 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!