Víkendový vzdělávací seminář v Mikulově

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP pořádá Víkendový vzdělávací seminář v Mikulově.

Termín: 4. - 6. 9. 2015
Místo: Hotel Eliška, 22. dubna 1000/28, 692 01 Mikulov

Program:

  • Moderní léčba alergické rýmy
  • Tyreopatie v ordinaci VPL
  • Jak zefektivnit léčbu pacientů s DM a komorbiditami
  • Vitamín D - pauza a mýty kolem kalcia v léčbě osteopatií
  • Význam a současné možnosti léčby krátkodobých poruch spánku v ordinaci praktického lékaře
  • Kurz neodkladné péče (Workshop)
  • Využití přístrojové techniky u pacientů s hypertenzní chorobou (TK Holter) - analýza a rozbory výsledků AMTK a oscilometrického vyšetření ABI u pacientů v ordinaci VPL (Workshop)
  • Racionální použití ATB v léčbě respiračních onemocnění a kůže v primární péči
  • 20 let, které otřásly sexem v České republice

Program má postgraduální charakter a je garantován Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester jako akce kontinuálníhovzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kredity ČLK/ČAS.
 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!