Výběrové řízení na lékaře v oboru neurointenzivní péče

Požadavky:

Atestace v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, případně z neurologie, neurochirurgie či vnitřního lékařství s nástavbovou atestací z intenzivní medicíny (nebo v přípravě k atestaci), organizační a komunikační schopnosti, občanská a morální bezúhonnost a minimálně 8 let praxe lékaře. Dále požadujeme zkušenosti v neurointenzivní péči, zejména s akutními cévními mozkovými příhodami, kraniocerebrálními poraněními a neuromuskulárními akutními stavy.

Písemné přihlášky doplněné osobním dotazníkem (ke stažení na http://www.nemcb.cz/vzdelani-a-kariera/pracovni-prilezitosti/), stručným životopisem s přehledem dosavadní praxe, doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci a stručnou koncepcí práce, doručte nejpozději do 31. srpna 2016 do 14:00 hod. na sekretariát vedení společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.

Mzdové ohodnocení odpovídá atraktivitě dynamicky se rozvíjejícího oboru.

Nástup: dle dohody

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!