Výběrové řízení Nemocnice Břeclav

Ředitelka Nemocnice Břeclav, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře/primářky dětského oddělení.

Kvalifikační požadavky:

- VŠ vzdělání lékařského směru
- specializace v příslušném oboru podle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
- minimálně 10 let praxe v oboru
- organizační a řídící schopnosti
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Součásti přihlášky:
- životopis s přehledem dosavadní praxe
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- doklad ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře v oboru pediatrie
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
- písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji uchazeče v rámci výběrového řízení
- návrh koncepce provozu oddělení (v rozsahu do 3 stran).

Písemné přihlášky k výběrovému řízení nutno zaslat do 13. ledna 2014 na adresu:
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace,
sekretariát ředitele
U nemocnice 1
690 74 Břeclav

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!