Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pořádá Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP.

Termín: 10. 6. - 12. 6.2015 
Místo: Olomouc, NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS HOTEL

Odborná témata lékařské sekce
  • Chirurgie baze lební
  • Onemocnění páteře vyššího věku
  • Gliomy
  • Neuromodulace

Odborná témata sesterské sekce
  • Cévní neurochirurgie
  • Psychosociální aspekty zdravotnické profese
  • Varia

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

Dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!