Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá seminář k 5. výzvě v IROP Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie.

Termín: 3. 11. 2015, 9:30 hod.
Místo: Nostický palác, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1

Program:

  • Prezence účastníků   
  • Zahájení, představení Integrovaného regionálního operačního programu, Řídicího orgánu IROP a Centra pro regionální rozvoj České republiky
  • 5. výzva IROP „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie: parametry výzvy, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy žádosti, dotazy
  • Základní informace o aplikaci MS2014+, systém hodnocení projektů a další administrace projektu, kontrola výběrových a zadávacích řízení
  • Informace k dalším výzvám ve Specifickém cíli 2.3 IROP „Zvýšení kvality návazné péče“ a „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“
  • Diskuze
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!