Výzvy k předkládání návrhů v rámci 3. programu pro zdraví

16. června 2014 byly zveřejněny dvě Výzvy k předkládání návrhů "Zdraví 2014" v rámci 3. programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020): 
• Výzva k předkládání návrhů grantů na projekty 
• Výzva k předkládání návrhů na granty na provozní náklady (zaměřeno především na neziskové organizace)
 
Výzvy jsou tématicky zaměřeny na sedm oblastí:
PJ-01-2014 Inovace, prevence a léčení chronických onemocnění 
PJ-02-2014 Včasná diagnostika a screening chronických onemocnění
PJ-03-2014 Profesionální reintegrace lidí s chronickým onemocněním
PJ-04-2014 Adherence, křehkost, integrovaná péče a multi-chronické stavy
PJ-05-2014 Statistické údaje pro stanovení cen léčivých přípravků
PJ-06-2014 Systém monitorování zdraví a reporting
PJ-07-2014 Infekce spojené s poskytování zdravotní péče v oblasti dlouhodobé péče
 
Lhůta pro on-line podání návrhů je 25. září 2014. Veškeré informace, včetně pracovního programu pro realizaci třetího programu v oblasti zdraví pro rok 2014, který stanoví témata pro výzvya kritéria přidělení  jsou k dispozici prostřednictvím potrálu EU pro výzkum a inovace.
 
Třetí program EU pro zdraví je hlavním nástrojem, který Komise používá k provádění strategie EU v oblasti zdraví. Celkový rozpočet programu je 449.4 million €. 
Program má čtyři hlavní cíle: 
Podporu zdraví, prevenci nemocí a podporu prostředí příznivého pro zdravý životní styl
Ochranu občanů EU proti závažným přeshraničním zdravotním hrozbám
Podporu inovativních, efektivních a udržitelných systémů zdravotní péče 
Usnadnění přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro občany EU
 
 
 

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!