Vznik Profesní komory sociálních pracovníků v ČR

Poslankyně Jana Hnyková pod záštitou Výboru pro sociální politiku a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádá mezinárodní seminář „Vznik Profesní komory sociálních pracovníků v České republice - příležitosti a rizika pro praxi“.

Termín: 3. 3. 2015 od 14:00
Místo: budova Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí  7/19, Praha 1- Malá Strana, místnost č. 48/“Konírna“

Program:

        13:30     Registrace hostů

14:00     úvodní slovo poslankyně Jany Hnykové, předsedkyně Podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny, členka Výboru pro sociální politiku a členka Výboru pro zdravotnictví

14:10     Úvodní slovo náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stőcklové k významu profese sociální práce z hlediska MPSV

14:30     Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu - Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV

14:50     Zkušenosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s novou právní úpravou v oblasti sociální práce a dopady do praxe - pozvána JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditelka sekci sociálnej a rodinnej politiky MPSVaR SR

15:10     Komora sociálnych pracovníkov na Slovensku v kontexte zákona o sociálnej práci: perspektívy a otázniky - doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mimoriadny profesor - Ústav sociálnej práce VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave   

15:30     Shrnutí výstupů poradního týmu a představení návrhu samosprávné struktury profesní komory - Mgr. Petr Antoni, sociální pracovník a ředitel Domova pro seniory Žatec, zástupce poradního týmu pro přípravu profesní komory

15:50     Jak se staví ke vzniku komory nezisková organizace - Mgr. Petr Haška, ředitel, zástupce Diakonie ČCE a Mgr. Eva Provazníková, manažerka kvality

16:10     Přestávka

16:20     Příležitosti a rizika profesní komory pro sociální pracovníky v sociálních službách - Ing. Daniela Lusková, MPA, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a ředitelka Domova U Biřičky

16:35    Diskuze k připravovanému zákonu o sociálních pracovnících v aktivitách Profesní komory sociálních pracovníků, z.s. - Mgr. Michaela Límová, sociální pracovnice, Profesní komora sociálních pracovníků, z. s.

16:50     Historické souvislosti Profesní komory sociálních pracovníků - PhDr. Pavel Pěnkava, sociální pracovník, Společnost sociálních pracovníků ČR

17:05     Prestiž sociálních pracovníků a její souvislost s připravovanou profesní komorou - A - FORUM, z.s. -  společná přednáška Ing. František Janeba, předseda a Mgr. Andrea Faltysová, DiS., junior konzultant

17:20     Konzultační proces k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících z pohledu sociální pracovnice pracující v oblasti sociální prevence - Bc. Jana Řezníčková, sociální pracovnice, přednášející z praxe

17:35     Diskuze

17:50     Závěrečné slovo poslankyně Jany Hnykové

18:05     Ukončení semináře.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!