X. interní medicína pro praxi a VI. Olomouc kazuistická

Sdružení ambulantních internistů, Česká internistická společnost ČLS JEP a společnost Solen pořádají konferenci X. interní medicína pro praxi a VI. Olomouc kazuistická.

Termín: 26. 3. - 27. 3.2015
Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc

Konference naváže na propojení s konferencí Olomouc kazuistická z roku 2014 - každý z bloků bude opět následován blokem zajímavých kazuistik ilustrujících danou problematiku. Novinkou bude zařazení sdělení na téma hodnocení laboratorních nálezů do většiny bloků.

Bloky:

  • Interna 2015
  • Kardiologie
  • Sympozium SHIRE CZECH
  • Infektologie
  • Hematologie
  • Gastroenterologie
  • Aktuální legislativa
  • Lékové problémy a bezpečnost farmakoterapie

Účast na konferenci bude ohodnocena kredity v rámci kontinuálního vzdělávání.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!