XI. celostátní konference Sekundární osteoporóza

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a Fakultní nemocnice Plzeň pořádají XI. celostátní konferenci Sekundární osteoporóza.

Termín: 10. 4. - 12. 4.2014

Místo: Kongresové centrum Parkhotel Plzeň , U Borského parku 31 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK.

Vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. a je ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Více informací na www.osteoplzen.cz

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!