XII. Hradecké dny sociální práce

Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, Centrum globálních studií Akademie věd ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pořádají XII. Hradecké dny sociální práce.

Termín: 2. - 3. října 2015
Místo: Aula 3. budovy UHK, Objekt společné výuky, Hradecká 1227, Hradec Králové

Hlavním cílem konference je reflexe podmínek sociální práce v nejisté době. Nejistota, rizikovost, tekutost, to jsou běžně uváděné pojmy k označení proměnlivosti a nestálosti pozdně moderní doby. Tyto podmínky znesnadňují jak adaptaci oboru sociální práce na změny v aktuálně probíhajícím čase, tak též odhad budoucího vývoje základních společenských institucí a tedy i postavení, role a očekávání oboru sociální práce.

Konference se zaměřuje na nejistoty v oblasti vývoje vzdělávání v sociální práci, nejistou základní společenskou jednotku, kterou je rodina, téma stárnutí populace i na mezinárodní kontexty nejistot. Partikulárním cílem konference je též iniciace kritické sociální práce do českého prostředí.

Více informací a program na http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!