XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s  Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, s  Pardubickou  krajskou  nemocnicí, a.s. pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.

Termín: 22. - 23. 1. 2015
Místo: Univerzita Pardubice  - velká aula a přilehlé učebny

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Okruhy přednášek:

 • nové poznatky v problematice léčby ran,
 • nové materiály,
 • atypické postupy,
 • infekce v ráně,
 • debridement,
 • onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení,
 • chronická žilní insuficience,
 • dekubity,
 • diabetická noha ,
 • popáleniny,
 • aktory ovlivňující hojení ran.

Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

Organizátoři připravili bohatý program, který pokrývá problematiku léčby ran z různých úhlů pohledu a dotýká se i dalších témat, které s touto problematikou souvisejí.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!