XIII. Hradecké dny sociální práce

Pozvánka na konferenci XIII. Hradecké dny sociální práce
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci XIII. Hradecké dny sociální práce. Letošním tématem je Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. Realizována bude díky projektu MPSV Život jako každý jiný, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Uskuteční se: 23. a 24. září 2016 v prostorách Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, který je spolupořadatelem konference.
 
Odborné příspěvky se budou věnovat sociálním službám, sociální práci a transformaci sociálních služeb. Dále významu rodiny v rámci péče o člověka s postižením, problematice péče o lidi s duševním onemocněním a také vzdělávání a kvalifikaci sociálních pracovníků.
 
 
 
Názvy jednotlivých sekcí:
 
1. Sociální služby jako nástroj podpory člověka v přirozeném sociálním prostředí
 
2. Možnosti sociální práce ve veřejné správě z pohledu podpory člověka v přirozeném sociálním prostředí
 
3. Problematika finanční udržitelnosti sociálních služeb směřujících k podpoře člověka v přirozeném sociálním prostředí
 
4. Transformace sociálních služeb – filosofická východiska
 
5. Význam rodiny v rámci péče o člověka se  zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí
 
6. Vzdělávání a kvalifikace sociálních pracovníků nejen v otázkách inkluze
 
7. Social Inclusion from the International Perspective
 
8. Zajištění podpory a péče z mezioborového pohledu – dobrá praxe a předávání zkušeností
 
9. Péče o lidi s duševním onemocněním – dobrá praxe a předávání zkušeností
 
10. Panelová sekce
 
 
Informace o konferenci naleznete na http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/
 
Pro Vaše dotazy je k dispozici e-mail: hradeckednysp@gmail.com
 
 
Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!