XIII. symposium arteriální hypertenze

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Česká společnost pro hypertenzi ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP
a Českou kardiologickou společností pořádají XIII. symposium arteriální hypertenze.

Termín: 1. 4. 2015
Místo: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 23, Praha 2 - vchod z Vodičkovy ulice

Odborný program - bloky:

  • ZAHÁJENÍ
  • METABOLICKÉ FAKTORY, DIABETES MELLITUS, SUBKLINICKÉ ORGÁNOVÉ POŠKOZENÍ - předsedající: Š. Svačina, R. Cífková
  • DIAGNOSTIKA, CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, NADLEDVINY, LEDVINY - předsedající: V. Monhart, J. Widimský
  • FARMAKOLOGICKÉ ASPEKTY - předsedající: J. Filipovský, J. Widimský jr.
  • ZAKONČENÍ SYMPOZIA

Akreditovaná akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a ohodnocena 6 kreditními body.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!