XIV. celostátní diabetologické sympózium

Diabetologické centrum 3. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) pořádají XIV. celostátní diabetologické sympózium.

Termín: 6. 6. - 7. 6.2014

Místo: Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice

Tématické okruhy:

  • Novinky v patogenezi a strategii léčby diabetu 2. typu
  • Obezita a diabetes, bariatrická léčba
  • Hypoglykémie u diabetiků a nediabetiků
  • Diabetická noha z hlediska podiatra a mikrobiologa
  • Diabetická polyneuropatie a autonomní neuropatie
  • Metabolický syndrom; dieta a pohyb při prevenci a léčbě diabetu.

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!