XIX. kongres ČPFS a SPFS

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost’ Slovenskej lekárskej spoločnosti, Česká lékařská komora, Česká asociace sester, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno pořádají XIX. kongres ČPFS a SPFS.

Termín: 17. – 19. června 2015
Místo: Kongresové centrum hotelu Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Hlavní témata

 • Chronická obstrukční
 • plicní nemoc
 • Bronchiální astma
 • Respirační infekce
 • Pneumoonkologie
 • Intersticiální plicní procesy
 • Tuberkulóza
 • Sarkoidóza
 • Intenzivní pneumologie
 • Hrudní chirurgie
 • a transplantace plic
 • Nemoci pleury
 • Cystická fibróza
 • Spánkové poruchy
 • Bronchologie
 • Funkční diagnostika
 • Respirační fyzioterapie
 • Sesterská péče
 • Varia
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!