XV. Bedrnův den

Chirurgická klinika LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají XV. Bedrnův den.

Termín: 15. – 17. 4. 2015
Místo: FN Hradec Králové

Předběžný Program:

15. 4. 2015
12,00 – 18,00 workshop 3D Endorectal Ultrasonography

16. 4. 2015
09,30 – 10,00 Slavnostní zahájení – prof. MUDr. M. Ryska, CSc., předseda ČCHS
10,00 – 11,00 Gastric Cancer I – přednáškový blok (edukační)
11,30 – 12,30 LAP Gastric Cancer, Pancreas – video sekce (edukační)
12,30 – 13,30 Gastric Cancer II – přednáškový blok (edukační)
13,30 – 14,30 Oběd
14,30 – 15,30 Colorectal I – přednáškový blok
15,30 – 16,30 Colorectal – video sekce (LAP TME, LAP D2 pravostranná hemikolektomie)
16,30 – 17,00 Přestávka
17,00 – 18,00 Colorectal II video sekce (LAP levostraná hemikolektomie, subtotální kolektomie)

17. 4. 2015
09,30 – 11,30 Proctology I – přednáškový blok (edukační)
11,30 – 12,30 Proctology – živý přenos
13,30 – 14,30 Oběd
14,30 – 15,30 Proctology – živý přenos
15,30 Ukončení kongresu

Akce je připravovaná pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP a bude zařazena do systému kontinuálního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester s přidělením kreditních bodů.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!