XVI. celostátní diabetologické sympózium

Od roku 1999 se každoročně o prvním červnovém víkendu pořádá celostátní interdisciplinární diabetologické symposium. Postgraduálně koncipované mezioborové symposium reflektuje aktuální témata, společná pro diabetologii a další obory. V uplynulých letech se vystřídala problematika kardiologická, neurologická, chirurgická a další. V rámci programu prezentují aktuální témata experti z oblasti diabetologie, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality a vždy přitáhnou zájem více než 200 diabetologů z celé České republiky. Na základě již bohaté historie se odborná akce stala uznávanou platformou pro všechny profesionální zájemce o obor diabetologie. Od roku 2014 v této tradici pokračuje Diabetologické centrum III. interní kliniky 1. LF UK v Praze v čele s prof. MUDr. Janem Škrhou, DrSc. a jeho zástupcem doc. MUDr. Martinem Prázným, CSc., Ph.D.

 
Registrace:

Program:

pátek 17. června 2016
13.00-14.00 Registrace
14.00-16.00 Kardiovaskulární prevence v diabetologii
  Léčba hypercholesterolémie u pacientů s diabetem: čím níže, tím lépe? ,  T. Šulc
  Srdeční selhání v ambulanci diabetologa,   V. Tuka
  Úloha fyzické aktivity v prevenci předčasného úmrtí,   M. Matoulek
  Pohled kardiologa na péči o pacienta s diabetem,  T. Janota
  Úloha diabetologa v kardiovaskulární prevenci v roce 2016,   M. Prázný
16.00-16:30 Přestávka na kávu
16.30-18.30 Klinické problémy u inzulinorezistentních pacientů
  Problematika léčby inzulínem u pacientů s inzulínovou rezistencí,   A. Šmahelová
  Zahájení a vedení léčby bazálním inzulínem: kdy a jak?,   M. Flekač
  Hypogonadismus u pacientů s inzulínovou rezistencí,   M. Kosák
  Bariatrická chirurgie – nejlepší senzitizér?,   Š. Svačina
  Jak má vypadat moderní diabetická dieta,   M. Daňková
 
sobota 18. června 2016
8.30-10.30 Moderní přístupy k managementu DM: aktuální stav a výhledy
  Krátkodobá a dlouhodobá glykemická variabilita: význam pro klinickou praxi,   J. Škrha
  Koncentrované inzulíny: jaké mají výhody a pro koho? ,   J. Olšovský
  Duální injekční léčba: bazální analog + GLP-1 agonisté,   Z. Rušavý
  Glifloziny a diabetická ketoacidóza,   J. Šoupal
  Glifloziny u pacientů s DM 1. typu: adjuvantní strategie,   M. Prázný
 10.30-11:00 Přestávka na kávu
 11.00-13.00 Novinky z kongresu ADA
  Obezitologie – patogenetické mechanizmy a léčba,   Š. Svačina
  Patogenetické mechanizmy diabetu,   J. Škrha
  Diabetes 1. typu – léčba,   J. Šoupal
  Diabetes 2. typu – léčba,   T. Pelcl
  Klinické studie v diabetologii 2016,   M. Flekač
 13.00-14.00 Oběd
 
sobota 18. června – paralelní workshopy
8.30-9.30
  A: Nutriční terapeut – silný pomocník diabetologa,   A. Hásková
  B: Péče o pacienta s diabetem na interním lůžkovém oddělení,   J. Škrha jr.
 9.30-10.30
  C: Kontinuální monitorace glykémie u pacientů léčených inzulínovými pery,   J. Šoupal
  D: Diabetická noha – podiatrie v praxi ,   M. Flekač
 
Termín konání: 17.–18. června 2016
Místo konání: Průhonice (Vzdělávací a informační centrum Floret)
Organizátor: Diabetologické centrum 3.interní kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!