XVI. celostátní konference biologické psychiatrie

Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem pořádají XVI. celostátní konferenci biologické psychiatrie s mezinárodní účastí.

Termín: 3. – 6. června 2015
Místo: Městský dům kultury Elektra, Masarykova 950, Luhačovice

Tématické okruhy
Do odborného programu konference budou zařazeny otázky mechanismů účinků psychofarmak, prevence a léčby afektivních poruch, schizofrenie, organických poruch, závislostí, úzkostných a neurotických poruch, agrese a impulzivity, zobrazovacích a diagnostických metod, sexuálních dysfunkcí a deviací, neurochemie, neurobiologie a varia.

Účast na celém odborném programu pro lékaře a lékařky je hodnocena kredity.

Program na www.kongres-luhacovice.cz

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!