XVII. Motolské dny

Onkologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Thomayerovy nemocnice
ve spolupráci s Českou onkologickou společností, Společností radiační onkologie, biologie a fyziky, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Českou lékařskou komorou pořádají XVII. Motolské dny.

Termín: 26. 3. - 27. 3.2015
Místo: kinosál ředitelství Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Hlavní téma sympózia: Nové léčebné postupy a nová farmakoterapie nádorových onemocnění

Pracovní setkání je pořádáno ve spolupráci s ČLK a bude ohodnoceno kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání ČLK dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!