XVIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají XVIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a VIII. Mezinárodní endoskopický workshop.

Termín: 24. - 25. 4. 2014

Místo: Výukové centrum Lékařské fakulty UK (v areálu fakultní nemocnice) Hradec Králové

Na aktuální témata současné gastroenterologie a hepatologie budou přednášet přední odborníci ČR.

V rámci mezinárodního endoskopického workshopu budou realizovány živé endoskopické přenosy (live demonstration) z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LFUK a FN Hradec Králové. Hlavním zahraničním hostem bude v letošním roce generální sekretář ESGE prof. Thierry Ponchon (Hôpital Edouard Herriot, Lyon, Francie). Na endoskopickém workshopu vystoupí prof. Ponchon, prof. Rejchrt, prof. Kopáčová, prim. Urban a další přední endoskopisté.

Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
Sylvie Cvejnová
Květoslava Hametová

Jedná se o akci postgraduálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce je hodnocena dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK systému celoživotního vzdělávání.

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!