XVIII. hradecké pneumologické dny

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester pořádají celostátní konferenci XVIII. hradecké pneumologické dny.

Termín: 11. - 12. 4. 2014

Místo: Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1249/6

Čestní hosté konference:

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. - děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Mgr. Dana Vaňková - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Akce je ohodnocena 12 kredity.

Vzdělávací akce je pořádána podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. a je ohodnocena 4 kredity za pasivní účast.

Více informací na http://www.hanzo.cz/pneumo
 

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!