XX. setkání pneumologů a IV. setkání pneumologů a pneumochirurgů

Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pořádají XX. setkání pneumologů a IV. setkání pneumologů a pneumochirurgů.

Termín: 4. 6. 2015
Místo: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320,Praha 2

Odborný program - tématické okruhy:
Pro pneumologii:

  • Infekce, Intersticiální plicní nemoci,
  • Obstrukční plicní nemoci,
  • Intervenční pneumologie.

Pro pneumochirurgii:

  • Aktuální témata v pneumochirurgii.

Společná témata:

  • Mezioborová spolupráce v pneumochirurgii a pneumologii.

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Program na www.gsymposion.cz

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!