XXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Česká internistická společnost ČLS JEP pořádá XXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP.

Termín: 15. 10. - 18. 10. 2014
Místo: BVV, pavilon E, Brno

Podle slov předsedy organizačního a programového výboru Prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc., řeší vnitřní lékařstvícelou řadu problémů. Především je třeba se věnovat postgraduálnímu vzdělávání, kde interní kmen je zakončen pouze absolvováním kurzu „Novinky z vnitřního lékařství“. Bude nutno uvažovat o jiném způsobu zakončení, který by vedl k intenzivnějšímu studiu a zvýšení úrovně při atestačních zkouškách. Pro atestační zkoušku jsou připraveny nové otázky, nové testy a požadavkem je vypracování samostatné práce. Potěšitelný je zvýšený zájem o atestaci z vnitřního lékařství.

Na kongresu je naplánované setkání krajských odborníků a primářů interních oddělení. Po setkání v roce 2013 v Praze vnímá ČIS složitou situaci především na okresech, kde zajištění kvalitní personální situace není vždy jednoduché. Taktéž ohodnocení ambulantních internistů, zkrácení časů klinických interních vyšetření a navýšení výdajů na ordinace zvýšením DPH je k další diskuzi.

Česká internistická společnost ČLS JEP vydala „Národní program komplexní interní péče“ jehož cílem je ve spolupráci s všeobecnými praktickými lékaři a specialisty dalších oborů včas vyhledat polymorbidní nemocné a zajistit jim komplexní péči. Vnitřní lékařství je páteřním oborem nechirurgické lůžkové péče zdravotního systému České republiky.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!