XXI. pražské chirurgické dny 2014

I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP a České asociace sester pořádají XXI. pražské chirurgické dny 2014.

Termín: 19. 5. 2014 - 20. 5. 2014

Místo: Kongresové centrum – Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Vzhledem k připravovanému odbornému programu, který obsahuje úzce specializovaná témata, ale i komplexní témata týkající se všech zdravotnických pracovníků, budou některá témata diskutována na společných sekcích lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zatímco jiná budou probíhat paralelně.
Proběhnou setkání výborů odborných společností.

Kongres má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK ČR (ohodnocen kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Samostatná konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému ČAS a UNIFY dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010. Účast bude ohodnocena příslušným počtem kreditů (ČAS, UNIFY).

Více informací na www.congressprague.cz/kongresy/pchd2014.html

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!