XXII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze

Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP a Slovenskou spoločností pre hemostázu a trombózu, pořádá XXII. česko-slovenskou konferenci o trombóze a hemostáze.

Termín: 21.-23. května 2015
Místo: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Program

 • Přednášky State of the art
 • Edukační sekce
 • Přednášky
 • Postery
 • Vědecké sekce
 • Speciální symposia
 • Satelitní symposia
 • Diskuse pro a proti
 • Hot lines
 • Doporučené postupy pro praktické lékaře

Hlavní témata

Krevní destičky

 • ITP Imunitní trombocytopenie
 • HIT Heparinem indukovaná trombocytopenie
 • Protidestičková léčba
 • Vrozené a získané nemoci destiček
 • Nové protidestičkové léky a jejich monitorace

Koagulační faktory a inhibitory

 • Zevní a vnitřní aktivace koagulace
 • Aktivace kontaktní fáze
 • Inhibitory serinových proteáz
 • Fibrinogen a ostatní faktory

Trombotické nemoci

 • Tromboembolická nemoc
 • Antifosfolipidový syndrom
 • Diseminovaná intravaskulární koagulace
 • Těhotenství, hormonální terapie
 • Nádory a trombóza
 • Pediatrie a trombóza
 • Mikropartikule
 • Noviny v léčbě arteriálních a žilních trombóz

Fibrinolýza a proteolýza

 • TAFI
 • Nová trombolytika a jejich složení

Vaskulární biologie

 • Ateroskleróza
 • Aterotrombóza
 • Endotel
 • VWF/VWD a ADAMTS13
 • ADAMTS13
 • TTP a příbuzné choroby

Krvácivé stavy

 • Hemofilie
 • Inhibitory, patogeneze, prevence a léčba
 • Vrozené krvácivé stavy ( s výjimkou v W)
 • Získané krvácivé stavy
 • Krvácivé choroby u žen
 • Nové postupy v léčbě krvácivých stavů
 • Laboratorní vyšetření trombofilních a krvácivých stavů

Léčebná hemafereza

Více na http://hemostaza2015.cz/


 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!