XXII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Česká internistická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a Interní sekcí České asociace sester, pořádá XXII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP.

Termín: 22. - 25. 11. 2015
Místo: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4

Cílem kongresu je posunout obor dopředu. Zdůrazní, co je nové, co je moderní, jak správně a úsporně diagnostikovat a léčit nemocné.

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Nelékařští zdravotničtí pracovníci obdrží certifikát s daným počtem kreditů podle vyhlášky MZČR č. 423/2004 v platném znění.

Program v příloze.

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!