XXII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Česká kardiologická společnost (ČKS) pořádá XXII. Výroční sjezd ČKS.

Termín: 4. - 7. 5. 2014

Místo: Veletrhy Brno

ČKS je pokračovatelkou Československé kardiologické společnosti, založené roku 1929 profesorem Libenským a dalšími významnými kardiology období mezi dvěma světovými válkami a je třetí nejstarší kardiologickou společností na světě.

Sjezd ČKS je prezentací toho nejlepšího z české kardiologie.  Na tvorbě programu se podílely všechny pracovní skupiny ČKS.

Na tradiční Valné hromadě členů ČKS bude výbor ČKS bilancovat výsledky třetího roku své činnosti – zásadních novinek je celá řada: výrazně modernizovaný Národní kardiovaskulární program, druhý rok nové podoby časopisu Cor et Vasa, podpora mladým kardiologům včetně PS Kardio-35, vydávání souhrnů doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti (tyto souhrny jsou vytvořeny našimi předními experty a cílem je učinit ESC guidelines čtivější, srozumitelnější a dostupnější pro širokou praxi). ČKS podporuje v rámci sjezdu také řadu akcí mimo výstaviště, které jsou věnovány edukaci a propagaci zdravého životního stylu.

Certifikáty o účasti:

  • certifikát ČLK
  • certifikát Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (pro NLZP).
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!