XXIII. česká urogynekologie 2014

Urogynekologická společnost ČR, Sekce urogynekologie ČGPS ČLS JEP, Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK Praha pořádají celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXIII. česká urogynekologie 2014.

Termín: 4. 12. 2014
Místo: Kongresový sál Nadir, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Téma konference:

Aktuální otázky léčby inkontinence a dysfunkcí pánevního dna - současný stav a vývojové trendy (konzervativní a operační léčba, kazuistiky, diagnostika, varia).

Účast na konferenci v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK a bude potvrzena certifikátem a ohodnocena 6 kreditními body pod číslem akce 37179.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!