XXIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2014

Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP pořádá XXIII. konferenci Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2014.

Termín: 31. 10.  – 1. 11. 2014
Místo: Kongresové centrum NH Congress, Olomouc

Program konference zahrne tradičně sekci lékařů, instrumentářek a posterovou sekci. V odborném programu vystoupí pozvaný zahraniční host, budou zařazeny vyžádané přednášky dalších pozvaných hostů a volná sdělení k hlavním tématům, včetně posterových sdělení. Podstatný čas v programu bude vyčleněn pro diskusi.
Součástí programu druhého konferenčního dne budou živé přenosy endoskopických výkonů. Hlavní téma odborného programu: „Moderní technologie v gynekologické endoskopii"
Na konferenci budou odborné firmy prezentovat svoje nejnovější poznatky a zkušenosti.

Pozvaní zahraniční přednášející:

  • Persson J., MD, PhD, Associate Profesor
    Department of Obstetrics and Gynecology, Skane University Hospital, Lund and Lund University, Sweden
  • Doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD.,
    Gynekologicko – porodnická klinika FNsP F.D.R. Banská Bystrica, Slovenská republika

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na ní je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů. Samostatná sekce instrumentářek je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Více informací na https://www.congressprague.cz/kongresy/sge2014.html

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!