XXIX. Olomoucké hematologické dny

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Sekce onkologie České asociace sester, Lékařská fakulta UP v Olomouci, HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně pořádají XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí a XIX. Konferenci ošetřovatelství a zdravotních laborantů.

Termín: 31. 5. – 2. 6. 2015   
Místo: NH Collection Olomouc Congress a Omega centrum Olomouc

Hlavní téma:

 • Myelodysplastický syndrom
 • Aplastická anémie
 • Paroxysmální noční hemoglobinurie

WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA

 • Current concepts in the treatment of MDS - E. Hellström-Lindberg (Stockholm – Sweden)

Témata:

 • Anémie
 • Akutní leukémie
 • Hodgkinův lymfom
 • Chronická myeloproliferativní onemocnění
 • Chronická lymfocytární leukémie
 • Laboratorní a experimentální hematologie
 • Mnohočetný myelom
 • Ne-hodgkinské lymfomy
 • Podpůrná péče v hematoonkologii
 • Transplantace krvetvorných buněk
 • Varia
 • Konference ošetřovatelství a zdravotních
 • laborantů
 • Ošetřovatelství
 • Laboratorní problematika

Akce registrovaná u KVVOPZ a vedena v centrálním registru školících akcí ČLK.
Akce registrovaná ČAS (předpokládaný počet kreditů - 4).
Akce registrována v rámci EHA/ECAH - kontinuálního vzdělávání a ohodnocena CME body (pokyny k získání CME budou upřesněny).

Program na www.olhemdny.cz

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!