XXXI. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Česká neonatologická společnost ČLS JEP, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové pořádají XXXI. celostátní konferenci

Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP.

Termín: 9. – 11. duben 2014

Místo: Hotel Clarion Špindlerův Mlýn, Labská 111

Hlavním tématem konference bude „předčasný porod v nízkých gestačních týdnech“. Problematika, která je velmi aktuální a zajímavá nejen pro lékaře z perinatologických center, ale i pro perinatology a neonatology z regionálních nemocnic.

Časový harmonogram:

STŘEDA 9. 4. 2014
15.00 – 20.00 Registrace
11.00 – 18.00 Instalace expozic doprovodné výstavy
14.00 – 17.00 Schůze výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP + schůze nového výboru SPM
17.00 – 18.00 Setkání výboru Sekce perinatální medicíny s regionálními perinatology, společná večeře

ČTVRTEK 10. 4. 2014
07.30 – 16.00 Registrace
07.30 – 08.30 Instalace posterové sekce
07.30 – 17.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.30 – 17.00 Posterová sekce
08.30 – 10.00 Přednášky – dopolední blok I - perinatologie
10.00 – 10.15 Diskuse
10.15 – 10.45 Přestávka na kávu
10.45 – 11.50 Přednášky – dopolední blok II – perinatologie, mateřská mortalita
11.50 – 12.00 Diskuse
12.00 – 13.00 Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů
13.00 – 14.00 Přednášky – odpolední blok I - doporučené postupy
14.00 -  14.10  Diskuse
14.10 – 14.40 Přestávka na kávu
14.40 – 16.30 Přednášky – odpolední blok II – volná sdělení – posterová sekce

20.00 – 24.00 Společenský večer

PÁTEK 11. 4. 2014

08.00 – 10.00 Registrace
08.30 – 12.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.30 – 12.00 Posterová sekce
09.00 – 10.20 Přednášky a diskuse
10.20 – 10.40 Přestávka na kávu
10.40 – 11.40 Přednášky
11.40 – 11.50 Diskuse
11.50 -  12.00 Závěry konference
12.00 – 13.00 Oběd

Více informací  http://www.jvkongresy.cz/aakce.php

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!