XXXI. Neonatologické dny

Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati pořádá XXXI. Neonatologické dny.

Termín: 7. – 9. října 2015
Místo: Hotel Moskva, Náměstí Práce 2512, Zlín

Témata:

  • Porodník a neonatolog – týmová práce
  • Výživa nezralého i zralého novorozence
  • Časná péče na JIP (individualizovaná péče o nezralého novorozence)
  • Dlouhodobé sledování rizikových novorozenců
  • Postnatální infekce, nosokomiální infekce
  • Fyziologický novorozenec a varia

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Více informací www.cls.cz/dokumenty/xxxi_neonatologicke_dny_2015.pdf

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!