XXXIV. výroční konference SVL ČLS JEP

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP pořádá XXXIV. výroční konferenci SVL ČLS JEP.

Termín: 11. - 14. 11. 2015
Místo: Kongresové centrum Zlín

Přednášky:

 • Lze měřit kvalitu práce praktických lékařů?
 • Odškodňování podle nového občanského zákoníku
 • Předpokládaný vývoj v úhradách v segmentu VPL
 • Psychosomatická onemocnění
 • Statut osoby zdravotně znevýhodněné opět v ordinaci praktického lékaře

Doporučené postupy:

 • Chronické srdeční selhání
 • Léčba bolesti
 • Onkologická prevence – aktualizace
 • Psychosomatická onemocnění – aktualizace
 • Tyreopatie – aktualizace
 • Úzkostné poruchy – aktualizace

Odborná témata:

 • Biochemické metody v ordinaci VPL
 • Diabetologie
 • Dyslipidémie
 • Hepatologie
 • Komunikace s pacientem
 • Mezioborová spolupráce
 • Onkologická prevence
 • Prevence kardiovaskulárního onemocnění
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!