Zákon o důchodovém pojištění - vládní návrh

Vláda ČR dne 9. 11. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (čj. 1458/14).

Návrh zákona upravuje v zákoně o důchodovém pojištění nižší důchodový věk některých horníků (o pět let) včetně zvláštního způsobu stanovení procentní výměry starobního důchodu těchto horníků. V návaznosti na to se v zákoně o organizaci a provádění upravuje evidenční povinnost hornických zaměstnavatelů, aby podmínky pro snížení důchodového věku mohly být prokázány potvrzením těchto zaměstnavatelů.

Nová pravidla by měla platit od října roku 2016. Podle návrhu by horníci tedy chodili do řádného důchodu v necelých 58 letech a do předčasné penze, která je možná až tři roky před termínem, by mohli nastupovat ani ne v 55 letech.Celkové výdaje na opatření, které musí schválit Parlament, spočítalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)  na 11,6 miliardy korun do roku 2055.

Podle návrhu by dřívější důchod byl pro havíře, kteří dělali pod zemí a odpracovali 3300 směn v uhelném a 2200 směn v uranovém dole. Pokud práce skončila po dosažení nejvyšší přípustné expozice, stačit by mělo o 319 směn v uhelném dole a u uranu o 219 směn méně.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!