Zákon o obětech trestných činů - vládní návrh

Vláda ČR dne 9. 11. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony (čj. 1065/15).

Podle novely zákona o obětech trestných činů by senioři měli v blízké době získat větší ochranu v případě, že se stanou obětí trestného činu.

Pokud návrh zákona schválí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR), senioři budou zařazeni mezi zvlášť zranitelné oběti. Znamená to, že na ně budou brány zvláštní ohledy při vyšetřování. Pro seniory, kteří se stávají často oběťmi zlodějů, je vyšetřování trestného činu dalším traumatem. Toho by je měla novela ušetřit.

Lidé vyššího věku budou mít třeba nárok na vyslechnutí speciálně školenými policisty. Budou si moct i vybrat, jestli je vyslechne muž, nebo žena. Mezi nejdůležitější opatření patří právo, aby byl senior vyslýchán jenom jednou, aby byl vyslýchán osobou k tomu zvláště proškolenou, nebo aby aby se nemusel setkat s pachatelem trestného činu například při výslechu.

O tom, kdo bude mít na vyšší ochranu nárok, rozhodnou orgány činné v trestném řízení. Rozhodující nebude věková hranice, zohlední se celkový psychický a zdravotní stav dané osoby.

Podle dřívějších informací policejního prezidia byl za první pololetí roku 2015 spáchán trestný čin na 2 433 lidech nad 60 let. Policie ČR začala v první půlce roku 2015 vyšetřovat 18 vražd seniorů, téměř 190 případů úmyslného ublížení na zdraví, 140 nebezpečného vyhrožování a skoro 50 případů týrání osoby žijící ve společném obydlí nebo svěřené osoby.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!