Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - poslanecký návrh

Vláda ČR dne 22. 12. 2014 schválila (za předpokladu legislativního dopracování) návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 366) - č. j. 1511/14. Cílem návrhu zákona je koncepční změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Souhlas Vlády ČR je podmíněný technicko-legislativními změnami, které připravila MPSV ČR a MF ČR.

Skupina poslanců napříč stranami přišla s novelou, která má lesním školkám dát jistotu, že nebudou muset skončit. Poslance tedy znovu čeká boj o zákon o dětské skupině, o nějž se už jednou utkali, když podle části Sněmovny ohrožoval lesní školky. Zákon prošel i přes veto prezidenta.  

Novela poslaneckého návrhu spočívá v tom, že registrace dětských skupin by měla být dobrovolná. Pod návrh se podepsalo 95 poslanců.

Novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí dobrovolnou. Podmínky zákona tak budou
muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pouze tito poskytovatelé ale budou zároveň moci čerpat daňových úlev vyplývajících ze
zákona o dani z příjmu. Zůstává tak zachována motivace pro zřizování dětských skupin zaměstnavateli, vysokými školami a dalšími subjekty, což byl hlavní účel zákona, přitom však
nejsou postiženi provozovatelé činností, které jsou dětským skupinám blízké, ale nemohou se ustanovením zákona podřídit. Tím zůstane zachováno existující široké spektrum zařízení
pečujících o předškolní děti, která již úspěšně řadu let fungují s pozitivními dopady na zaměstnanost a pracovní uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění by z důvodu
péče o dítě bylo vyloučeno.

Zákon o dětské skupině, který prošel Sněmovnou v listopadu 2014, přitom počítá s povinnou registrací a se splněním hygienických podmínek, jež lesní školky, které jsou v přírodě, už ze své podstaty nemohou splnit.

Dobrovolnou registraci navrhoval už Senát, ale poslanci s jeho verzí nesouhlasili. To pak kritizoval i prezident, podle kterého zákon omezuje péči o dítě na jeden druh registrovaných subjektů splňujících přísné podmínky plynoucí ze zákona.

Dětské skupiny, jež poslanci schválili jako alternativu k mateřským školkám, bude moci zřídit zaměstnavatel a výdaje za placenou službu hlídání dětí by si rodiče mohli odečíst slevou na dani. Do dětských skupin budou moci rodiče dát své děti už od jednoho roku. V dětských skupinách má být přitom maximálně 24 dětí a jejich provozovatel bude moci stanovit úhradu jen do výše nákladů. Kromě firem je budou moci zřídit úřady, radnice, vysoké školy nebo neziskové organizace.

Historie:

  • Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2014. Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 4. 12. 2014.
  • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2014 jako tisk 366/1 (souhlas).

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!