Zákon o sociálních službách - vládní návrh

Vláda ČR dne 14. 12. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. (čj. 1352/15).

Předkladatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Navrhuje se zvýšit částky příspěvku na péči poskytovaného podle zákona o sociálních službách osobám závislým na pomoci jiné osoby, dále se upravují podmínky pro detenci v zařízeních sociálních služeb a upřesňují se ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o nepřípustnosti držení v zařízeních sociálních služeb.

Cílem novely je zvýšení částek příspěvku na péči, aby bylo alespoň částečně reagováno na pokles jeho reálné hodnoty. Od roku 2007, kdy byl příspěvek na péči zaveden, došlo v jeho výši jen k dílčím změnám. Přitom všechny ekonomické veličiny, které mají k této nepojistné dávce určitou vazbu, rostly (v rozmezí od 20 do 50 %). Je navrhováno zvýšení částek příspěvku na péči ve všech stupních závislosti o celkových 10 %, a to rozloženě ve dvou krocích.

Záměrem je přiblížení příspěvku na péči hladině, na kterou se od roku 2007 dostaly jiné ekonomické veličiny mající k němu určitou vazbu a které v průběhu času vzrostly v rozmezí od 20 do 50 %. Vzhledem k tomu, že příspěvek na péči představuje finanční „příspěvek“ určený k zajištění potřebné pomoci, podpory a péče osobám závislým, není navrhována plná kompenzace ztráty jeho reálné hodnoty. Je tomu tak i s ohledem na skutečnost, že příjmy těchto osob sloužící k zabezpečení životních potřeb obecně se zvyšovaly, důchody jsou pravidelně valorizovány.

Cílem návrhu není měnit strukturu výše příspěvku na péči v jednotlivých stupních závislosti, nebo navracet se k výši příspěvku na péči ve stupni závislosti I před 1. leden 2011, či dokonce měnit podmínky nároku na příspěvek na péči.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!