Zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost - Infekční klinika LF a FN v Plzni.

Požadavky:

  • specializovaná způsobilost v oboru Infekční lékařství,
  • minimálně 8 let odborné praxe,
  • znalost anglického jazyka.

K přihlášce je nutné přiložit:

  • doklady o VŠ vzdělání,
  • doklady a délce praxe v oboru,
  • profesní životopis,
  • přehled publikační a přednáškové činnosti,
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce).

Přihlášky do výběrového řízení se do 8. 1. 2015 v osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě nutno zaslat naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: spisovka@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR ZPVVC Infekční klinika. Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!