Zástupce pro vědeckou a výchovnou činnost

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: Zástupce pro vědeckou a výchovnou činnost Gynekologicko‑porodnická klinika LF a FN v Plzni.

Požadavky:

  • Atestace v oboru gynekologie a porodnictví
  • Minimálně 10 let odborné praxe
  • Znalost anglického jazyka
  • Vědeckopedagogický titul (docent, profesor)

K přihlášce je nutné přiložit:

  • Doklady o VŠ vzdělání
  • Doklady o odborné kvalifikaci a délce praxe v oboru
  • Profesní životopis
  • Přehled publikační a přednáškové činnosti

Přihlášky do výběrového řízení se přijímají do 17. 6. 2015 v osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě je nutno zaslat naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: spisovka@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR ZVVC Gynekologie. Všechny dodané materiály musejí být v českém jazyce.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!