Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál?

Seminář "Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál?“ se koná dne 17. 4. 2015 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Místo: Sněmovní 4, Praha 1 - Malá Strana, místnost č. 108, 1. poschodí

Program:

9:30   registrace hostů

10:00     úvodní slovo:

                - poslankyně Jany Hnyková, členka Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví

                - členka správní rady nadačního fondu KlaPeto – ThDr. Kateřina Klasnová

                - předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Mgr. Václav Krása     

10:15     Mgr. Věra Saganová -  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – „Příspěvek z praxe“

10:25     JUDr. Zdena Cupková - Sdružení zdravotně postižených v ČR – „Problémy s příspěvkem na péči a  představení Petice na podporu řešení“

10:40     Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – „Aktuální informace k příspěvku na péči“

10:55     Lenka Fílová - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. – „Příspěvek z praxe“

11:05     Mgr. Václav Krása – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – „Podpora pečujících osob“

11:20     MUDr. Roman Gajdoštík – ředitel odboru posudkové činnosti MPSV ČR - ,,Posuzování zdravotního stavu a důsledků z něj vyplývajících v nepojistných systémech sociálního zabezpečení“

11:35     Ing. Jiří Janatka - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. – „Příspěvek z praxe“

11:45     přestávka  - tisková konference             

12:10     Mgr. Hana Farkašová – vedoucí oddělení pro OZP generálního ředitelství Úřadu práce ČR – „Příspěvek na péči z pohledu úřadu práce“    

12:25     Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA - prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR -,,Příspěvek na péči z pohledu poskytovatelů sociálních služeb“

12:40     Blažena Růžičková - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. – „Příspěvek z praxe“

12:50     Ing. Tomáš Havlásek - ředitel příspěvkové organizace Domov u lesa Tavíkovice - ,,Příspěvek na péči a praxe v pobytových zařízeních sociálních služeb“

13:05     Jelena Tomicová - Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.  – „Příspěvek z praxe“

13:15     MUDr. Petr Krawczyk - Ortopedicko - protetická společnost ČLS JEP - ,,Příspěvek z praxe“       

13:25     Diskuse               

13:45     Závěrečné slovo poslankyně Jany Hnykové

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!