Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")

Senát Parlamentu ČR dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi projednal Zelenou knihu o mobilním zdravotnictví ("mHealth") s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Mobilní zdravotnictví (dále též „mHealth“) zahrnuje „lékařskou péči a péči o veřejné zdraví za podpory mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, přístroje pro monitorování
pacientů, osobní digitální asistenti (PDA) a další bezdrátová zařízení

Mobilní zdravotnictví představuje novou a rychle se vyvíjející oblast, která může přispět k transformaci zdravotní péče a zvýšit její kvalitu a účinnost. Spadá pod něj řada různých technologických řešení, která mimo jiné měří vitální funkce, jako je srdeční tep, hladina glukózy v krvi, krevní tlak, tělesná teplota a mozková činnost. Výraznými příklady aplikací jsou komunikační, informační a motivační nástroje, které například připomínají pacientům, kdy mají užít předepsané léky, nebo doporučují, jak se udržovat v kondici a jak se vhodně stravovat.

Systémy zdravotní péče v Evropě čelí novým výzvám, jako je stárnutí obyvatelstva, a zvýšeným rozpočtovým tlakům. V této souvislosti by mobilní zdravotnictví mohlo představovat jeden z nástrojů pro řešení těchto problémů, protože přispívá ke zdravotní péči více zaměřené na pacienta a podporuje posun směrem k prevenci, přičemž zároveň zvyšuje účinnost systému.

Řešení v oblasti mHealth mohou napomoci ke zjištění rozvoje chronických onemocnění již v rané fázi prostřednictvím nástrojů pro sebehodnocení a dálkové diagnostiky, zatímco sdílení
dat s poskytovateli péče by usnadnilo včasné intervence.

Historie

  • Dokument je evidován s číslem Rady 8925/14  a číslem Komise COM (2014) 219.
  • Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8925/14 dne 22.04.2014.
  •  Výbor pro evropské záležitosti na 10. schůzi dne 17.04.2014 svým usnesením č. 49 se rozhodl dokument projednat a určil zpravodaje: Mgr. Igor Jakubčík
  • Výbor pro evropské záležitosti na 13. schůzi dne 29.05.2014 svým usnesením č. 73 dokument vzal na vědomí.
  • Tisk byl doručen Senátu dne 12.04.2014.
  • Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie - zpravodajAntonín Maštalíř.
  • Gestorem vlády je Ministerstvo zdravotnictví.
  • Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 21.05.2014.
  • Výbory: Výbor pro záležitosti Evropské unie usnesením č. 314 ze dne 13.08.2014 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doporučuje projednání tisku na schůzi Senátu. Usnesení je evidováno jako senátní tisk č. K 136/09/02.
  • Senát zařadil tisk na 26. schůzi a projednal jej dne 22. 10. 2014. Usnesením č. 609 ze dne 22.10.2014, v hlasování č. 8 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!