Životní podmínky osob s PAS – autismem v ČR

Občanské sdruženíé Za sklem, pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pořádá seminář „Životní podmínky osob s PAS – autismem v České republice".

Termín: 6. 11. 2014, od 9:00
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha 1 - Malá Strana, vchod z Malostranského náměstí č. 7/19, zasedací místnost č. 48 v přízemí – tzv.: „Konírna“
 

Program:
9:00 – 11:30
Úvodní slovo, Jaroslav Zavadil - předseda Výboru pro sociální politiku
PAS – Autismus pohledem rodičů, odborníků a zástupců samosprávy

  • Kazuistiky osob s PAS různého věku a míry postižení
  • MUDr. Martina Přecechtělová - dětský a dorostový lékař
  • Mgr. Přemysl Mikoláš - psycholog SPC pro klienty s vadami řeči a PAS Ostrava
  • MUDr. Jaroslav Matýs - předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie a místopředseda výboru Sekce DDP PS ČLS JEP
  • Mgr. Karin Kopřivová - speciální pedagog
  • Mgr. Romana Straussová - odborný terapeut
  • Jana Chalupová - starostka obce Ústín
  • Mgr. Jana Chalupová - ředitel MŠ a ZŠ Dub nad Moravou
  • PhDr. Jitka Kendíková - ředitelka ZŠ a Gymnázia J. G. Jarkovského Praha

11:30 – 12:00
Přestávka

12:00 – 13:00
PAS – Autismus – kontexty, dopady a podněty k řešení situace

  • Mgr. Petra Zdražilová – vedoucí Právního odboru Veřejné ochránkyně práv

Diskuse

Závěr

Kategorie: 
Hodnocení: 
2

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!