Životní a pracovní podmínky v Německu

Evropské služby zaměstnanosti EURES společně s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) a s ostravskými pobočkami informačních sítí Evropské unie EUROPE Direct Ostrava a EUROCENTRUM Ostrava pořádají seminář Životní a pracovní podmínky v Německu.

Termín: 5. 11. 2014 od 15:00 hod.
Místo: Krajský úřad v Ostravě (ulice 28. Října), místnost F502

Seminář nazvaný je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o německém pracovním trhu. S podrobnostmi seznámí návštěvníky zaměstnanci Bundesagentur für Arbeit, kteří přijali pozvání české strany.
V úvodu budou poskytnuty základní informace: co je pro Německo typické a jací Němci jsou, a dále budou účastníci informováni o možnostech pracovního uplatnění, o zdravotním a sociálním pojištění a o základech německého pracovního práva.

Součástí akce bude i nábor do pohostinství. Němečtí zaměstnavatelé nabídnou volné pozice například pro recepční, kuchaře, barmany a číšníky. Zájemci mohou přímo na místě absolvovat po předcházející registraci osobní pohovor. O tom, že je o práci v SRN velký zájem, svědčí i údaje z dostupné statistiky. Ke konci roku 2013 pracovalo v SRN přes 26 tisíc občanů ČR.

Evropské služby zaměstnanosti EURES operují na území členských států EU/EHP a Švýcarska. Jedná se o tzv. informační a poradenský systém, který podporuje pracovní mobilitu na jednotném evropském trhu práce a stimuluje tak právo každého na volný pohyb pracovních sil. Česká Republika se do systému EURES zapojila v roce 2004, současně se vstupem do Evropské unie. V ČR je EURES plně integrován do veřejných služeb zaměstnanosti. Dne 1. dubna 2011 přešla tato agenda z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na nově vzniklou instituci Úřad práce ČR. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele a na další partnerské organizace na trhu práce v Evropě. Mezi hlavní aktivity patří mezinárodní i regionální burzy práce, přeshraniční informační a poradenské dny, asistence při náborech pro zaměstnavatele a aktualizace informací o ověřených volných pracovních místech na národním a evropském portálu EURES.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!