Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda ČR na jednání dne 19. 10. 2015 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (čj. 1271/15).

Návrh předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Cílem je zejména zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 11. 2015, resp. od 1. 1. 2016.

Státním zaměstnancům, zaměstnancům ve veřejných službách a správě, jako jsou učitelé nebo hasiči, stoupnou od listopadu platové tarify o tři procenta. Přidáno dostanou i zaměstnanci ve zdravotnictví, platový tarif se jim zvýší od ledna roku 2016, a to o pět procent.

Od 1. listopadu 2015 se zvýší platové tarify pro státní zaměstnance, pro zaměstnance ve veřejných službách a správě o tři procenta. U zaměstnanců ve zdravotnictví dojde k pěti procentnímu navýšení až k 1. lednu 2016, protože financování platů v této oblasti je navázáno na odlišný zdroj hrazení prostředků na platy, respektive je navázáno na úhradovou vyhlášku vydávanou pro celý kalendářní rok. Navýšení o pět procent má zajistit vyšší motivaci zdravotnického personálu a zamezit častému odlivu lidí mimo segment zdravotnictví.

Navržené zvýšení je finančně zabezpečeno v rámci schváleného usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 ze dne 23. září 2015.  Vláda přijala toto opatření mimo Plán legislativních prací na rok 2015.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!