Péče o děti a dorost, Prevence kriminality

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále MZ ČR) zveřejnilo dne 9. 9. 2014 podmínky pro vypracování a registraci „Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu v programu „Péče o děti a dorost“ a v programu „Prevence kriminality“ v roce 2015.

Dotační program „Péče o děti a dorost“ a program „Prevence kriminality“ jsou nástrojem MZ ČR pro naplňování vybraných cílů a priorit strategických dokumentů, kterými jsou Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 - 2017 (usnesení vlády č. 926 ze dne 22. 8. 2007), Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 (usnesení vlády č. 1139 ze dne 3. 9. 2008), Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády č. 1046/2002) a Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015 (usnesení vlády ČR ze dne 10. 4. 2013 č. 245).

Základním cílem dotačního programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu a jejich posilování a podporu ve společnosti prostřednictvím realizace projektů.

Termín pro předložení Žádosti je stanoven na 17. 10. 2014.

Přílohy jsou k dispozici na http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-poskytnuti-statni-d...

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!