Veřejná konzultace k programu mobility mladých

Evropská komise spustila 22. 1. 2016 veřejnou konzultaci k programu mobility mladých. 

Cílem této veřejné konzultace, jež byla zveřejněna ve všech úředních jazycích EU, je shromáždit názory a příspěvky různých zainteresovaných subjektů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) , zejména příjemců programu nebo provádějících subjektů, subjektů trhu práce a občanů. Dotazník bude zaměřen jak na otázky související s hodnocením ex-post, tak na možné budoucí scénáře programu Tvoje první práce přes EURES.

Komise provádí hodnocení ex-post přípravné akce programu Tvoje první práce přes EURES. Cílem je jednak zaměřit se podrobně zejména na následující hodnotící kritéria: efektivnost, účinnost, doplňkovost a přidaná hodnota EU, udržitelnost, dopad a řízení akce. Přezkoumána bude také relevantnost a soudržnost programu. Na druhé straně se bude hodnocení zabývat přínosy akce tak, že provede analýzu nákladů a přínosů a posoudí případné dopady různých možností takovýchto programů v budoucnu.

Podat svůj podnět je možné zaslat pomocí online dotazníku na stránkách GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování do 22. 4. 2016. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5ccaeaa6-63d8-45c2-8efc-e60c28988fd8?draftid=3e98c9bf-989e-43be-82e9-3acd33d90eea&surveylanguage=CS&serverEnv=&captchaBypass=false

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!