Akční plán eHealth 2012 až 2020

Akční plán eHealth 2012 až 2020

Dne 6. prosince 2012 zveřejnika Evropská komise Akční plán ehealth 2012 až 2012. Název zprávy je Inovativní zdravotní péče pro 21. století.
18. dubna 2013 rozhodl Evropský Parlament, že se Akčním plánem bude zabývat Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Členy tohoto výboru jsou čeští poslanci Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký.

Příloha zprávy